Փակել
Չունեք Անձնական էջ - գրանցվեք
Մոռացել եք Ձեր գաղտնաբառը?
Փակել
Զամբյուղ0
Որոնում
Անձնական էջ0

Ընդհանուր դրույթներ և պայմաններ

Կայքում ներկայացված բոլոր տեղեկությունները http://armwhey.com/ կրում է բացառապես տեղեկատվական բնույթ։

Ոչ մի դեպքում ճանաչողական նյութերը, ապրանքները կատալոգները, հոդվածները և գները, որոնք տեղադրված են կայքում http://armwhey.com/ օֆերտա չեն հանդիսանում կամ վաճառքի պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

Պատվերի Ձևակերպում

 1. Ապրանքի պատվերն իրականացվում է գնորդի կողմից ինտերնետ-կայքի միջոցով http://armwhey.com/:
 2. Վաճառողի ինտերնետային կայքում գրանցվելիս գնորդը պարտավորվում է տրամադրել իր մասին հետևյալ գրանցման տեղեկատվությունը. • ազգանուն, անուն, • առաքման փաստացի հասցե, • էլեկտրոնային փոստի հասցե, • կոնտակտային հեռախոսահամար:
 3. Գնորդը պատասխանատու է Պատվերը տեղադրելու ժամանակ տրամադրված տեղեկատվության ճշգրտության համար:
 4. Կայքում ներկայացված բոլոր տեղեկատվական նյութերը http://armwhey.com/, տեղեկատվական բնույթ են կրում և չեն կարող լիովին փոխանցել ապրանքի որոշակի հատկությունների և բնութագրերի վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվություն: Գնորդի մոտ ապրանքի հատկություններին և բնութագրերին վերաբերող հարցերի առաջացման դեպքում պատվերի ձևակերպումից առաջ անհրաժեշտ է դիմել օպերատորին խորհրդատվության համար:

Պատվերի կատարման ժամկետները

 1. Պատվերի կատարման ժամկետը կախված է վաճառողի պահեստում պատվիրված իրերի առկայությունից և պատվերի մշակման համար անհրաժեշտ ժամանակից:
 2. Գնորդի կողմից նրա կոնտակտային տվյալները ոչ հավաստի տեղեկություններ տրամադրելու դեպքում վաճառողը պատվերի ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվություն չի կրում:

Պատվերի ձևակերպումներ և վճարում

 1. Պատվերի ձևակերպումից հետո մեր մենեջերը կկապնվի ձեզ հետ, քննարկելու բոլոր այն հարցերը, որոնք դուք կարող եք ունենալ կայքի հետ ծանոթանալիս, այդ թվում ՝ Ձեզ հետաքրքրող ապրանքների ձեռքբերման հետ կապված հարցերը:
 2. Կատարված պատվերի վճարումը կատարվում է գնորդի կողմից դրամական միջոցների փոխանցման միջոցով առաքման աշխատակցին:
 3. Կայքում նշված ցանկացած ապրանքների գները կարող են փոփոխվել վաճառողի կողմից միակողմանիորեն ՝ առանց գնորդին ծանուցելու:
 4. Դրամական միջոցներն ընդունվում են երկու եղանակով ՝ կանխիկ, անկանխիկ

Առաքում

 1. Ապրանքի սեփականության իրավունքը և ապրանքի պատահական վնասվածքի ռիսկերը գնորդին անցնում են ապրանքի փաստացի փոխանցման եւ ապրանքը գնորդին հասցնելու ժամանակ նրա կողմից փաստաթղթերի ստորագրման պահից:
 2. Առաքման արժեքը և պայմանները նշված են կայքում:

Պատվերի փոխանակում և վերադարձ

 1. Մեր խանութը երաշխավորում է գնորդներին խիստ համապատասխանությունը "«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի ՀՕ-197 " օրենքին, եթե անհրաժեշտ է փոխանակել կամ վերադարձնել ցանկացած ապրանք կամ վճարվաց գումարը, համաձայն սահմանված ժամկետների:
 2. «Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքները փոխարինելու կամ վերադարձնելու սպառողի իրավունքի» 23-րդ հոդվածի համաձայն. Սպառողն իրավունք ունի փոխարինելու կամ վերադարձնելու պատշաճ որակի ապրանքն իրեն հանձնելու օրվանից 14 օրվա ընթացքում: Պատշաճ որակի ապրանքը վերադարձնելու ժամկետը համարվում է պահպանված, եթե սպառողն ապրանքն ստանալու օրվանից 14-օրյա ժամկետում այն հանձնել է փոստային, սուրհանդակային, տրանսպորտային կամ առաքման այլ ծառայության:
 3. Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը փոխարինվում կամ վերադարձվում է, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկանիշները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաև սպառողին տրված վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթը կամ այլ հաշվարկային փաստաթուղթ, և առկա են ապրանքը հենց այդ վաճառողից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ:
 4. Կրեդիտի միջոցով, այդ թվում՝ վարկային քարտի օգնությամբ ձեռք բերված ապրանքը վերադարձնելու հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:
 5. "Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն ՝ Գնորդն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվել պատվիրված ապրանքից մինչև պատվերի կատարման պահը:
 6. Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը վերադարձնելու կամ փոխարինելու նպատակով վաճառողի գտնվելու վայր հասցնելու հետ կապված ծախսերը կատարվում են գնորդի հաշվին, եթե այլ բան նախատեսված չէ կողմերի համաձայնությամբ:

Պատշաճ որակի ապրանքը չի կարող վերադարձվել՝

 • Եթե ապրանքների պատրաստումը և մատակարարումը իրականացվել են գնորդի հատուկ պահանջներին համապատասխան, կամ ապրանքները անհատականացված են, եթե այլ բան նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով:
 • Երբ մատակարարվում են ապրանքներ, որոնք ունեն արագ փչացման, քայքայման կամ որակի փոփոխության հատկություն, եթե այլ բան նախատեսված չէ վաճառողի ու գնորդի միջև կնքված պայմանագրով:
 • Կապարակնքված ապրանքների վաճառքի դեպքում, որոնք վերադարձման ենթակա չեն առողջապահական կամ հիգիենիկ նկատառումներից ելնելով, և որոնք մատակարարվելուց հետո ապակապարակնքվել են գնորդի կողմից:

Ապրանքների վերադարձն իրականացվում է երկու եղանակով

 • Վերադարձեք ArmWhey-ի գործընկերների կետերին, ինչպիսիք են Հայփոստը, Արցախփոստը։
 • Վերադարձեք ArmWhey սուրհանդակների օգնությամբ (ծառայությունը տրամադրվում է այն քաղաքների բնակիչներին, որտեղ առկա է սուրհանդակային առաքում):

Դրամական միջոցների վերադարձ

 • Վերադարձ դեպի բանկային քարտ։ Եթե ​​գնորդը հրաժարվի այն ապրանքներից, որոնք վճարվել են առցանց բանկային քարտով, ապա դրա դիմաց գումարը ավտոմատ կերպով կվերադարձվի այն բանկային քարտին, որից վճարվել է նշված ապրանքը: Դրանից հետո ձեր բանկային հաշվին միջոցների մուտքագրման ժամկետը կախված կլինի այն բանկի պայմաններից, որտեղ այն բացվել է:
 • Կանխիկի վերադարձը հնարավոր է, պայմանով, որ պատվերը վճարվել է կանխիկ սուրհանդակային առաքման պահին:

Պատասխանատվությունից հրաժարում

ArmWhey.com առցանց խանութը բոլոր դեպքերում փորձում է տրամադրել օբյեկտիվ և իրական տեղեկատվություն ներկայացված ապրանքների և պատկերների մասին։ Այնուամենայնիվ, արտադրողը կարող է փոփոխություններ կատարել բաղադրության կամ փաթեթավորման հետ կապված, ինչը որոշ ժամանակ կպահանջի մինչև դրանք հրապարակվեն կայքում: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ նույնիսկ եթե ապրանքի փաթեթավորումը ենթակա է փոփոխման, դա բացարձակապես չի ազդում արտադրանքի թարմության և որակի վրա: Հորդորում ենք ապրանքն օգտագործելուց առաջ ուշադիր ուսումնասիրել փաթեթավորման վրա նշված տվյալները, հրահանգները և նախազգուշացումները, չհիմնվել միայն ArmWhey.com կայքում տեղադրված տեղեկատվության վրա։ ArmWhey.com-ի կատալոգում նշված ապրանքները չեն հանդիսանում դեղորայք։


Մեր խանութը միշտ ընդառաջ է գնում գնորդին, և եթե ձեզ մոտ առաջանում են ցանկացած հարց, դիմեք խանութ կոնտակտների էջում նշված հեռախոսահամարով կամ էլ. հասցեով:

Փակել